Stranda hamnevesen KF- Cruise

Stranda hamnevesen har kjpt Casumos mobile casino ilandstigningsbryggene og nederste delen av ilandstigningsmoloen. Fr og med denne sesongen er det Hamnevesenet som har ansvaret for drifta av dette anlegget.

Link til Stranda Hamnevesen